کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما + تعمیرات

کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما

کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما + تعمیرات کد خطاهای ماشین لباسشویی پاکشوما + تعمیرات اگر چنانچه ماشین لباسشویی پاکشوما شما دچار مشکل شده است ، می توانید از سراسر کرج_تهران_قزوین با مجاز مرکزی تماس بگیرید.   خطای PE : هیدروستات مشکل دارد خطای OE : پمپ تخلیه مشکل دارد خطای DE : میکروسوئیچ مشکل دارد […]