کد خطاهای یخچال الکترواستیل | تعمیرات یخچال الکترواستیل

کد خطاهای یخچال الکترواستیل

کد خطاهای یخچال الکترواستیل | تعمیرات یخچال الکترواستیل کد خطاهای یخچال الکترواستیل خطای E1 : سنسور یخچال مشکل دارد خطای E2 : سنسور فریزر مشکل دارد خطای E3 : سنسور اواپراتور مشکل دارد خطای E4 : سنسور محیط مشکل دارد خطای E5 : سیستم تبرید مشکل دارد خطای E6 : دمای بیش از اندازه یخچال […]