کد خطاهای یخچال ال جی + تعمیر یخچال ال جی

تعمیر یخچال در کرج

کد خطاهای یخچال ال جی + تعمیر یخچال ال جی   کد خطاهای یخچال ال جی + تعمیر یخچال ال جی   کد خطای OF F یا O FF : یخچال وارد حالت دمو شده است! کد خطای Er FR : موتور یخچال مشکل دارد! کد خطای Er IF یا Er 1F : موتور یخساز […]