کد خطاهای یخچال امرسان – Emerson refrigerator error code

کد خطاهای یخچال امرسان

کد خطاهای یخچال امرسان – Emerson refrigerator error code کد خطاهای یخچال امرسان : خطای 0-0 : مدار برد مشکل دارد خطای FC : سنسور داخلی فریزر مشکل دارد خطای CD : سنسور دیفراست مشکل دارد خطای RD : سوئیچ مکنت یا دمپر مشکل دارد خطای FA : فن مشکل دارد خطای HE : هیتر […]